Episode 90 – Vibeke Ottesen

Om episoden

Folk i ekstreme situasjoner kan begå ekstreme handlinger. Når en far dreper sitt barn og deretter tar sitt eget liv skal vi ikke se til ondskapen. Vi skal se til fortvilelsen, for han ser ingen annen utvei. Og han tar med seg det kjæreste han har. Vår gjest forsker på barnedrap og partnerdrap, og hun vil at vi som samfunn heller burde se på hvordan vi sviktet og hva vi kunne gjort for å hjelpe, fremfor å demonisere de som agerer i desperasjon.