Episode 84 – Thorvald Stoltenberg

Om episoden

Ninis narkotikaproblem skapte et sterkt samhold i familien Stoltenberg, men han vet hvor krevende det er å stå som pårørende. Han vil bidra så lenge han lever med å gjøre narkotikaproblematikken til en folkesak, og mener det burde engasjere mer enn det gjør, rusmisbruk tar tross alt dobbelt så mange liv som trafikken gjør, hvert eneste år.