Episode 82 – Ingeborg Pedersen

Om episoden

De reduserer stress, de senker hjerterytmen og de øker oxytocinnivået; de gjør oss rett og slett gladere. Vi snakker om dyrenes påvirkning på psyken vår i denne episoden. Vår gjest er forsker ved NMBU, og hun blant annet har sett på hvordan dyr hjelper demenspasienter og mennesker som sliter med depresjon og angst.