Episode 81 – Jørgen Valeur

Om episoden

Tarmen med sin bakterieflora påvirker psyken vår. Man vet ennå ikke helt hvordan eller hvor mye, men tarmsystemet omtales nå gjerne som vår andre hjerne. Forsøk viser blant annet at engstelige mus blir modigere hvis de får tarmfloraen til en modig mus, og vice versa. Vi har besøk av en lege som har forsket på tarmen i over ti år, og i denne episdoen får du både et historisk tilbakeblikk på tarmen, i tillegg til at du får skisssert noen fremtidsscenarier som er ganske heftige.