Episode 78 – Anniken Hoel

Om episoden

Hennes storesøster døde plutselig og uforklarlig, og spørsmålene som fulgte i kjølvannet ble bare flere og flere. Trangen til å finne svar var så sterk at Anniken brukte elleve år på å lage dokumentarfilmen «Dødsårsak: Ukjent», hvor hun blant annet gikk legemiddelindustrien etter i sømmene. Bildet hun tegner av denne industrien er ikke pent.