Episode 74 – Rikke Lassen

Om episoden

Det kan være vanskelig å forstå at retten lar en påstått voldtektsmann gå fri, men vårt system fungerer slik at tvilen skal komme den tiltalte tilgode. Er ikke bevisene gode nok, skal ikke vedkommende bli dømt. Det er mange nyanser man ikke ser som utenforstående, og det lett å gjøre seg til dommer over noe man selv ikke har deltatt i, noe vi ofte ser i kommentarfelt etter at en dom har falt.

I denne episoden tar vi med psyken inn i rettssystemet vårt sammen med en dommer fra Oslo tingrett.