Episode 73 – Martin Veland

Om episoden

Bruken av tvang er høy ved norske sykehus. Martin Veland begynte å stille spørsmål ved de tradisjonelle måtene man taklet pasienter på, ved psykiatrisk inntakspost på Lovisenberg Sykehus. Han satte i gang et prosjekt for å se om man kunne redusere tvangsbruken, og prosjektet var en dundrende suksess: de reduserte tvangen med 85 prosent. Vår gjest er en klinikksjef som våget å tenke annerledes.