Episode 72 – Synnøve Åsebø

Om episoden

«– Dette handler om de grunnleggende menneskerettighetene. Vi har gitt politi og helsetjenesten helt unike muligheter til å gripe inn mot den enkelte. Rundt det har vi bygd noe som vi har trodd har vært et godt system for å ivareta rettssikkerheten for den enkelte. Den troen slår nå sprekker»  sa helseministeren etter VGs avsløringer om hvordan hundrevis av psykisk syke pasienter var blitt reimet fast til sengene sine på ulovlig vis ved norske sykehus. Vår gjest er en av de to VG- journalistene som vant SKUP- prisen for denne serien.