Episode 71 – Sigrun Vågeng

Om episoden

Vår gjest rår over en tredjedel av statsbudsjettet, og betaler ut 15.000 kroner i sekundet. Verdens lykkeligste land har et av verdens høyeste sykefravær, og mange av dem som mottar hjelp fra NAV slåss med psyken. Vågeng skulle gjerne sett et tettere samarbeid mellom arbeidsliv og helsesektor, for hun er sikker på at arbeid er bra for psyken. I hvert fall så lenge vi opplever mestring.