Episode 70 – Sverre Varvin

Om episoden

Hva skjer med et menneske som må flykte, som ikke lenger føler tilhørighet til noe sted, kanskje heller ikke til seg selv? Flyktninger som kommer til Norge har ofte, i tillegg til å ha blitt revet ut av alt som gjør et liv til et liv, også blitt utsatt for umenneskelige påkjenninger. Får de den psykiske hjelpen de trenger når de kommer hit? Gjør vi nok for å forhindre at traumene ikke går i arv til de kommende generasjonene? Vår gjest er dypt engasjert i flyktningers psykiske helse, både som professor, forsker og psykoanalytiker.