Episode 64 – Marianne Mjaaland

Om episoden

Pasientene med de aller mest alvorlige psykiske lidelsene er i en avmektig posisjon, deres stemme blir knapt hørt, og de får ikke plassen de trenger. Vår gjest er psykiater, hun har skrevet boken ‘Tvang og tvil’, hvor hun løfter frem smertepunktene innenfor psykisk helsevern. Hun skulle for eksempel ønske at psykiatrien kunne stå ved at det er veldig mye de fortsatt ikke vet om psyken og behandlingen av den.