Episode 63 – Paul Møller

Om episoden

Hvordan vet du at du finnes? Har du noen gang lurt på om opplevelsene du har virkelig er dine egne? Mennesker med schizofreni og psykoselidelser slåss med smertefulle og eksistensielle spørsmål. Vår gjest er spesialist i psykiatri, og for ham er det helt essensielt å forstå pasientens indre landskap, for deretter, sammen, å kunne finne en bedre forståelse av psykoseopplevelsene. Han ønsker at selve opplevelsene i en psykose fikk vesentlig større oppmerksomhet enn de får i dag, og mener at innsikter fra filosofien, om hvordan vår bevissthet fungerer, kunne tilføre sunn fortolkning av dagens psykiatri.