Episode 62 – Petter Gulli

Om episoden

Forbruket vårt er, i dag, tre ganger så stort som det var på åttitallet, uten at dette har gjort oss lykkeligere, kanskje heller tvert i mot. Psyken får rett og slett kjørt seg ganske hardt i møte med den massive påvirkningen fra reklame. Gjesten vår har jobbet i reklamebransjen i over tretti år, og han kommer med noen innspill til hvordan forbrukere, og kanskje spesielt foreldre skal forholde seg til dette.