Episode 56 – Liv Anita Brekke

Om episoden

Demens er skremmende for den som blir rammet, og for de som står rundt. Det kan oppleves som skamfullt å begynne å miste kontrollen, dermed finner man gode strategier for å skjule hva som skjer, noe som igjen kan føre til at det tar lang tid før pårørende oppdager sykdommen. Som så ofte ellers er god informasjon og en åpen dialog gode verktøy for å gjøre livet lettere for alle de involverte. Vår gjest jobber på Demenslinjen; hun snakker daglig med mennesker som er i eller rundt sykdommen.