Episode 53 – Veronica

Om episoden

Det er en vanlig feilslutning å tro at PTSD bare blir utløst av en traumatisk hendelse. Langvarig stress, spesielt hvis det også er uforutsigbarhet inne i bildet, kan også føre til posttraumatisk stressslidelse. Dessverre kan mennesker føle at de nærmest ikke fortjener denne diagnosen, fordi deres opplevelser ikke var sterke nok. Legger man til et lag med skam på toppen, så får man en god ide av hva vår gjest har balet med etter at hun tjenestegjorde som tolk i Afghanistan.