Episode 49 – Younas Mohammad- Roe

Om episoden

Barnevernet får ofte pepper i media. Om kritikken er berettiget eller ei, så er uansett jobben de gjør med å verne barn uhyggelig viktig. Det kan hende at våre fordommer mot denne instansen faktisk ikke holder stikk. Vår gjest har jobbet i Barnevernet i mange år, og han hjelper oss med å kaste lys inn i noen av de mørke krokene.