Episode 46 – Erling Kagge

Om episoden

Det er ikke uvanlig å kjenne på uro når man nærmer seg stillheten. Det er allikevel viktig å gi stillheten en sjanse, skal man tro filosofen Pascal: «… hele menneskets ulykke har sin kilde i én eneste ting, nemlig at det ikke klarer å holde seg i ro i et rom.» Vår gjest har skrevet boken ‘Stillhet i støyens tid. Gleden ved å stenge verden ute’. Sammen med ham kartlegger vi støyen som omgir oss, og snakker om frykten vi har for å stå ansikt til ansikt med oss selv.