Episode 43 – Kjetil Moen

Om episoden

Vi gjør det vi kan for å unngå døden, men den er der som en konstant skygge. Kanskje gjør døden livet mer intenst? Som sykehusprest står vår gjest tett på døden, han har også forsket på hva som skjer med helsearbeidere som er i jevnlig kontakt med den. Det kan være mye skyld og andre vonde følelser, men døden gir samtidig en sterk opplevelse av mening.