Episode 39 – Jon Kvaal Pedersen

Om episoden

Vi snakker om tv- serien Skam, om mani, homofili og tvang, og hvordan man best tar vare på et menneske som er akutt psykisk syk. Vår gjest forholder seg til dette daglig, som sykepleier og miljøarbeider ved akuttmottaket på Lovisenberg sykehus i Oslo. Her er det tre ulike innfallsvinkler til tematikken, og vi er alle skjønt enige om én ting: det er strålende at filmer og serier tar opp alt som trenger å bli ufarliggjort.