Episode 25. Kristian Tangen

Om episoden

Barn forteller gjerne om et seksuelt overgrep i små drypp, ofte for å teste hvordan den voksne reagerer. Det kan ta tid før hele historien kommer fordi det er så mye skam og skyld, i tillegg til at barnet kan føle en lojalitet til overgriper. Vår gjest jobber i Kripos, og er ekspert på å avhøre barn.