Episode 21. Kristine Beate Walhovd

Om episoden

Hvor bor psyken? Kan svaret på demensgåten ligge klart allerede ved fødselen? Hvordan endrer hjernen seg gjennom livet? I denne episoden har vi en mer akademisk tilnærming til psyken når vi lar en hjerneforsker fortelle om sitt arbeid og sine oppdagelser.