Episode 68 – Siri Thoresen

Om episoden

Psykisk vold mot barn, som ydmykelser og latterliggjøring, kan gjøre alvorlig skade på et sårbart sinn, og kan også føre til at man blir ekstra utsatt for vold av ulik art i voksen alder. Ser du foreldre som nedverdiger sitt barn, så bry deg. Vær en nabokjerring eller -gubbe som stikker nesa di i andres saker. Dette er et av de viktigste budskapene til gjesten vår, som forsker på denne tematikken ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)