Episode 60 – Helge Andreas Hoff

Om episoden

Alle kan bli lurt av en psykopat, og det kan ta lang tid før man forstår at en person har sterke psykopatiske trekk. Vedkommende vil kunne utnytte deg, fordi han eller hun mangler sperrene for å manipulere og bedra. Psykopater spiller på våre tilknytningsbehov, vår kjærlighet og vår omsorg for å få det de vil ha, som kan være for eksempel dominans, beundring eller konkrete goder. Psykopati er komplekst, og de enkle sjekklistene man finner i media med jevne mellomrom er misvisende. Vår gjest har en doktorgrad i psykopati, og jobber med dem til daglig, så her får du en grundig innføring i hva psykopati er.